Het pedagogisch beleid van Omy

Kinderopvang Omy werkt met het pedagogisch beleid met de volgende vier opvoedingsdoelen:

  • Een gevoel van emotionele veiligheid bieden
  • De gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • De gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties
  • De gelegenheid bieden om normen en waarden eigen te maken

Gevoel van veiligheid
Om de wereld te ontdekken hebben kinderen veiligheid en geborgenheid nodig. Vanuit een vertrouwde positie durven kinderen op onderzoek uit te gaan en de wereld te verkennen. Veiligheid draagt niet alleen bij aan het directe welbevinden van het kind, ook is het een voorwaarde voor het behalen van andere doelstellingen.

Ruimte voor ontwikkeling
Kinderopvang Omy is een kleinschalige opvang, dus is er genoeg tijd en aandacht voor ieder kind. Kinderen voelen zich daarom thuis in de opvang en ouders kunnen hun kind hier met een gerust hart achterlaten.
Kinderopvang Omy draagt zorg voor voldoende aanbod van activiteiten en spelmateriaal dat aansluit bij de leeftijd en de interesse van ieder kind. Door samen te zijn en te spelen, leren kinderen ook rekening te houden met andere kinderen. Het samenspel met (bekende) leeftijdsgenoten zorgt ervoor dat kinderen een band met elkaar opbouwen en zich meer op hun gemak voelen.